Advokat Tom Stavnes, MNA

Org nr: 971 555 246

v / Anne-Lise Groven Hoffmann

E-post: anne-lise.hoffmann@stavnes.no


Postadresse:

PB 62 Sentrum, 0101 Oslo


Telefon: +47 9299 3323

Gotaas fond

Elise og Ole Gotaas fond

Kan etter søknad gi individuell støtte på inntil kr. 20.000 til poliomyelittrammede til økt livskvalitet, hjelpemidler og rekonvalesens m.v. Tildeling skjer normalt i juni og desember hvert år. For å få støtte må det gis konkrete opplysninger om hva det søkes om støtte til. Inntekt og formue må dokumenteres ved utskrift av siste skattemelding for søker og eventuelt ektefelle eller samboer. Bankkontonummer må opplyses. Nye søkere må legge ved legeattest. 

(tekst: legathandboken.no)